Indítandó képzések

 

kepzesek 2017

Kedves Nyolcadikos Diák! Tisztelt Szülő!

Ezúton tájékoztatom, hogy iskolánk a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 2017. május 08. – június 23. között rendkívüli felvételi eljárást ír ki az alábbi, 2017. szeptember 1-től indítandó osztályaiba:

 • SZAKGIMNÁZIUM (4 + 1 éves, érettségit is magában foglaló képzés)

            kereskedő szakirány

 • SZAKKÖZÉPISKOLA (3 éves, szakmunkásvizsgával záruló képzés)

            eladó szakirány

Azon tanulók jelentkezését várjuk, akik eddig nem találtak maguknak iskolát, vagy meggondolták magukat – bármilyen okból –, s mégsem abba az iskolába szeretnének menni, ahonnan felvételi értesítést kaptak.


Az osztályokba az iskola titkárságán lehet jelentkezni:

2060 Bicske, Kossuth tér 3.
Tel.: 22/350-799

 

Butola Zoltán sk.
igazgató

Tagintézményvezetői pályázat

A Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziumának tagintézmény-vezetői pályázatával kapcsolatban 2017. április 27-én a Nevelőtestület és az Alkalmazotti testület véleményt nyilvánított az alábbiak szerint:

 • A Nevelőtestületi véleményezői értekezlet 95%-a támogatta Butola Zoltán tagintézmény-vezetői pályázatának vezetői programját.
 • Az Alkalmazotti véleményezői értekezlet 90%-a támogatta Butola Zoltán tagintézmény-vezetői pályázatát.

Ráczné Sós Adrienn
előkészítő bizottság elnök

 

Újabb Vajdás sikerek

 

 

 

Beiskolázás 2017/2018


Székesfehérvári Szakképzési Centrum Fejér Megyei

Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Telefon: 22/350-799

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

OM azonosító: 203053

Tagintézmény-vezető: Butola Zoltán

Beiskolázási felelős: Biró Lajos

Weboldal: http://www.vajdaj-bicske.sulinet.hu

Iskolánk ismertetése

Az iskolánk tartalmas kínálattal várja Bicske és vonzáskörzete végzős tanulóit 2017 szeptembertől. Pedagógusaink felkészültsége, iskolánk jól felszerelt szaktantermei, laborjai és partnercégeink korszerű tanműhelyei garanciát jelentenek a színvonalas oktatásra és képzésre. Azok a diákjaink, akiknek céljai vannak, s akik e célok eléréséhez a tanulás és a tudás útját választják, jól érzik magukat nálunk, szeretnek ide járni.

A tanórák mellett természetesen egy sor lehetőséget biztosítunk az önképzésre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezt szolgálják többek között a számítógéptermek, a sportlétesítmények, a szakkörök, a színházlátogatások, a diáknapok és az osztálykirándulások. Színjátszó és néptánc csoportunk, és kórusunk is indul.

A felvételivel kapcsolatos tudnivalók:

Jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében kell.

Nyílt nap időpontja:   2016. december 01. 09 – 12 óráig

A központi közös felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21.   Pótnap: 2017. január 26.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő jelentkezőkre vonatkozó szabály:

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz.

Az igazgató a 2011. évi CXC .törvény a nemzeti köznevelésről 51. § (5) bekezdésében foglaltak és a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

A felvételi dolgozatok megtekintése, az észrevételezés lehetősége.

A dolgozatok megtekintése: 2017. január 30. (hétfő) 8-16 óra

Észrevételezés lehetősége:

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot ( nyolc órát ) kell biztosítani.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elvesztése jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. A hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Szerezhető pontszámok:

A gimnáziumi osztályba:

Központi felvételivel lehet bejutni melyet iskolánkban is megírhatnak a tanulók. A szóbeli    felvételi elbeszélgetés időpontjáról a diákokat levélben tájékoztatjuk.

A pontszámítás módja:

Az általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv érdemjegyei adódnak össze ( max. 50 pont ).

            A központi felvételi írásbeli ( max. 100 pont )

            Szóbeli elbeszélgetés ( max. 50 pont )

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokba:

Az általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv érdemjegyeit adódnak össze ( max. 50 pont ).

Induló osztályaink: nappali munkarend

Gimnázium. Induló osztályok száma: 1

            4 évfolyamos, kerettantervre épülő oktatás, emelt idegen nyelvi óraszámmal

            Az osztály kódszáma: 0001

Szakgimnázium. Induló osztályok száma: 1

4 + 1 évfolyamos, kerettantervre épülő kereskedő képzés

            Kimenet: OKJ 54 341 01

            Képzés kódszáma: 0002

Szakközépiskola. Induló osztályok száma: 2

1 osztály 3 évfolyamos, kerettantervre épülő eladó képzés

Kimenet: OKJ 34 341 01

Képzés kódszáma: 0003

            1 osztály 3 évfolyamos, kerettantervre épülő húsipari termékgyártó képzés

            Kimenet: OKJ 34 541 03

            Képzés kódszáma: 0004

Szakmai vizsgára felkészítő érettségizetteknek. Induló osztályok száma: 2

1 osztály 1 évfolyamos, kerettantervre épülő, logisztikai ügyintéző szakmai vizsgára felkészítő képzés szakképző évfolyamon.

beiskolázás feltétele: logisztikai ügyintéző szakközépiskolai érettségi bizonyítvány megléte.

1 osztály 2 évfolyamos, kerettantervre épülő, kereskedő szakmai vizsgára felkészítő képzés szakképző évfolyamon.

Beiratkozás feltétele: érettségi bizonyítvány megléte.

Érettségire felkészítő szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkezők részére.

1 osztály 2 évfolyamos, kerettantervre épülő, érettségire felkészítő oktatás, nappali tagozat.

Beiratkozás feltétele: szakmunkásbizonyítvány megléte

1 osztály 2 évfolyamos, kerettantervre épülő, érettségire felkészítő oktatás, levelező tagozat.

Beiskolázás feltétele: szakmunkásbizonyítvány megléte

Munkaviszonyban dolgozó felnőttek számára, szombati oktatási napokon.

 

Vajdás sikerek

 

fulopM

Fülöp Márk 11.b osztályos tanuló az Újfehértó Kupa I. Izsó Mihály emlék-versenyén a következő eredményeket érte el:

 • I. hely formagyakorlat
 • I. hely stop-semi
 • I. hely Chikara Kurabe

 

4ForEU 2015

Résztvevők:

 • Botka Gellért (9.a)
 • Illés Sebestyén (9.a)
 • Németh Roland (9.a)
 • Vigyikán Vince (9.a)

Vajda 2015 diaknapok Nagy Daniel diaknapok